קטגוריהכללי

כללי

יריב רינות ומפעל החיים

להחזיק מפעלים במשך 30 ואף 40 שנות פעילות זה לא מובן מאליו. חברות שונות ומפעלים גדולים בישראל לעיתים נאבקים על הישרדותם, אך אלו שהפכו לאבן פינה מושרשים היטב...

פרסום באתר