קטגוריהבריאות וטיפולים

בריאות וטיפולים כללי

איך מתבצע חידוש אמ"ר?

על-מנת להביא לארץ מכשירים רפואיים וציוד המשמש לבדיקות ולטיפולים שונים, וגם על-מנת לייצר אותם כאן בישראל, יש צורך ברישיון מיוחד שנקרא אמ"ר – ראשי תיבות של...

פרסום באתר