כללי עסקים וכלכלה שירותים מקצועיים

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון

תפקידו של חוק יחסי ממון הוא הסדרה של נושא חלוקת הרכוש בין בני זוג נשוי שהחליט להתגרש או במידה ואחד מבני הזוג נפטר. על פי החוק היבש, זכאי כל אחד מבני הזוג לחצי מהרכוש המשותף, יחד עם זאת, החוק מגדיר כי נכסים אשר היו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואים או ניתנו לאחד מבני הזוג בירושה במהלך הנישואים, לא ייחשבו כרכוש משותף ולא יחולקו עם בן הזוג השני. במקרים בהם בני הזוג חתמו על הסכם ממון כלשהו, הסכם זה יחליף את חוק יחסי הממון וחלוקת הרכוש בין בני הזוג תקבע על פי הסכם הממון שנחתם ביניהם. הליך הגרושין הינו הליך בעל משמעות גדולה ביותר בהבטים שונים הנוגעים לחייהם של בני הזוג וביניהם גם לנושא הכלכלי.

משמעותו של חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון קובע למעשה את חלוקת הרכוש בין בני זוג וזהו חוק בעל משמעות רבה בדיני הגירושין מפני שהוא מגדיר את גם את חלוקת הרכוש במקרה ובני הזוג החליטו להיפרד. חוק זה חל על כל הזוגות אשר נישאו לאחר ינואר 1974, ולפי חוק זה, בני זוג אשר החליטו להתגרש כל הרכוש המשותף של הזוג יחולק ביניהם באופן שווה, כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל מחצית מהרכוש המשותף כל עוד לא נחתם בין בני הזו הסכם ממון כלשהו אשר מסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה. במידה ונחתם הסכם כזה, הוא יחליף את החוק והחלוקה נקבע על פיו במקרה של גירושין. על פי חוק יחסי ממון, כל הרכוש אשר הצטבר במהלך כל שנות הנישואין של הזוג מהווה רכוש משותף ולכן הוא מחולק ביניהם באופן שווה, שמו של הסדר זה הוא "הסדר משאבים" והוא חל על כל הזוגות בארץ. מקרה חריג נוסף, מעבר להסכם ממון, אשר יכול להתרחש, הוא במידה ובני הזוג ערכו ביניהם הסכם גירושין שנחתם על ידי שני הצדדים ומגדיר את חלוקת הרכוש ביניהם, וכל זאת במידה והסכם גירושין זה הוא בעל תוקף משפטי מחייב על ידי מתן פסק דין מבית המשפט.

כאמור, להליך הגירושים קיימת השפעה משמעותית כל חייהם של בני הזוג וכמובן שחלק עיקרי של משמעויות אלו הוא ההיבט הכלכלי. לכן קיימת חשיבות גבוהה בפנייה אל עורך דין מומחה לצורך הגדרת תנאי הגירושין עבור שני הצדדים. חשוב שבני הזוג יפנו לייעוץ משפטי בכדי להגן על זכויותיהם ובכדי לדרוש אותן. על אחת כמה וכמה במקרים של ניסוח הסכמי ממון או ניסוח של הסכמי גירושין, יש לעשות זאת באמצעות עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין, אשר בקיא בחוקי המדינה ובינהם חוק יחסי ממון.

פרסום באתר