כללי

כיצד הקרן החדשה לישראל תומכת בנשים ישראליות?

הקרן החדשה לישראל

אחד מהדברים שעליהם שמה הקרן החדשה לישראל את הדגש הכי גדול שלה, הוא חיזוק אוכלוסיות מוחלשות ועידודן להשיג את המטרות שלהן. כספים רבים מתוך הקרן מגיעים, בסופו של דבר, אל ארגונים הפועלים למען נשים מכל קשת האוכלוסיה. הקרן לישראל החדשה תומכת במגוון פעילויות ובכך מראה כיצד הערכים של שוויון זכויות יכולים להתקיים במדינה כמו שלנו, על אף ההבדלים בין הדעות הפוליטיות והשוני בין הקבוצות השונות החיות בתוך הארץ. כדאי לקרוא ולהבין, הלכה למעשה, כיצד נשים מקבוצות מגוונות מקבלות תמיכה לקידום מעמדן בישראל.

באילו ארגונים הפועלים למען נשים תומכת הקרן החדשה לישראל?

הקרן עבור ישראל החדשה היא מיזם אמריקאי, מלכ"ר אשר נוסד בשנת 1979 על ידי זוג מגייסי תרומות. מאז ועד היום פועלת הקרן ללא לאות ותומכת באופן פיננסי במגוון ארגונים, הפועלים לקידום הערכים של שוויון זכויות ודמוקרטיה.

אם נשים לרגע את הדגש על אוכלוסיה מסוימת שמקבלת תמיכה משמעותית במיוחד, תהיינה אלו הנשים מכל קצוות הארץ, אשר נתמכות על ידי הקרן החדשה בישראל במגוון אופנים. עשרות עמותות וארגונים הפועלים ספציפית עבור נשים, מקבלים כספים מן הקרן החדשה לישראל והנה חמישה מן הבולטים ביותר בין הארגונים הללו:

  1. ארגון "נשים לגופן", עמותה המסייעת לנערות ולנשים להשיג חיים של בריאות ורווחה.
  2. ארגון "קולך", תנועה של נשים דתיות יהודיות, הפועלת כארגון פמיניסטי לשוויון מגדרי עבור הקהילה הדתית במדינת ישראל.
  3. שדולת הנשים בישראל – ארגון בן 35 שנה המקדם את מעמד האישה במגוון דרכים, ביניהן קידום חקיקה וביצוע פעילויות חינוך שונות למען קידום נשים בישראל.
  4. "אחותי" – תנועה פמיניסטית שעקרונותיה נשענים על הפמיניזם המזרחי, אשר פועלת לקידום נשים המשתייכות למעמד סוציו אקונומי נמוך וסובלות מעוני.
  5. "מחסום ווטש" – ארגון שהוקם על ידי נשים מישראל ופועל למען ערבים פלסטינים, כאשר הפעילים בארגון הן  נשים.

עבור אילו אוכלוסיות מוחלשות נוספות פועלת הקרן החדשה?

 

הקרן החדשה לישראל תומכת פיננסית גם בארגונים רבים שאינם קשורים כלל זה לזה, אשר מקיימים פעילויות התומכות באוכלוסיות מוחלשות שונות שהן לאו דווקא נשים בלבד. באופן זה מקיימת הקרן לישראל החדשה בפועל את ערכי השוויון והצדק, אותם היא חרטה על דגלה.

פרסום באתר