כללי עסקים וכלכלה שירותים מקצועיים

מה זה בודק שכר מוסמך משרד העבודה ולמה הוא חשוב?

מהי בדיקת שכר? מי צריך לבצע אותה ולמה היא חשובה כל כך? כל התשובות – בהמשך!

מהי בדיקת שכר?

לפני שנסביר מה זה בודק שכר מוסמך משרד העבודה חשוב להבין מהי בכלל בדיקת שכר. אם כן, בדיקת שכר היא בדיקה, המתבצעת במטרה לוודא, שתלושי השכר הניתנים לעובדים בארגון ומייצגים את השכר שלהם בפועל עומדים בדרישות החוק כשהמטרה העיקרית היא להימנע ממצבים לא נעימים, עליהם נרחיב מיד.

החשיבות של בדיקת שכר תקופתית 

כאמור, בדיקות השכר נועדו לוודא, שהשכר שמקבלים עובדי הארגון עומד בדרישות החוק. למה זה חשוב? בעיקר בשל ריבוי המקרים של תביעות משפטיות בבית הדין לענייני עבודה, שפעמים רבות מתגלות כמוצדקות, גם אם לא העוולה נעשתה בשוגג וללא כל כוונה מצד המעסיק. הסיבה לכך שחשוב לבצע בדיקות תקופתיות ולא בדיקה חדפעמית היא, שכך ניתן גם לבצע התאמות לשינויים בחוק ובפסיקות השונות.

התפקיד של בודק שכר מוסמך משרד העבודה

התפקיד העיקרי של בודק שכר מוסמך משרד העבודה הוא לא רק לבדוק את השכר של העובדים בארגון, אלא גם להיות מעודכן בכל עת לגבי התנאים וההגבלות מטעם משרד העבודה. לדוגמה, במצבי קיצון כמו תקופת הקורונה, בודק השכר המוסמך צריך לדעת מהן ההשפעות שיחולו על שכר העובדים בארגון.

ומה לגבי עובדי קבלן?

ארגונים רבים, ובעיקר הגדולים שבהם, מעסיקים עובדי קבלן לתפקידים שונים כדוגמת ניקיון, אבטחה ועוד. להעסקה של עובדי קבלן יש תנאים שונים שכן, זכויותיהם שונות מאלו של העובדים השכירים, תנאי השכר ותנאי ההעסקה שלהם שונים.

יחד עם זאת, העובדה שזכויותיהם של עובדי הקבלן שונות מאלו של השכירים לא גורעת מהעובדה, שיש להם זכויות קבועות בחוק והם בהחלט יכולים להתלונן בפני משרד העבודה ולתבוע משפטית את המעסיק! היות שכך, גם כאשר מעסיקים עובדי קבלן, לכל תפקיד שהוא, חשוב מאוד לבצע בדיקת שכר תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך משרד העבודה כדי לוודא, שכל הזכויות של עובדי הקבלן נשמרות לאורך כל הדרך והארגון איננו חשוף לתביעות משפטיות מיותרות.

פרסום באתר