כללי

איך ארגון ללא מטרות רווח תורם למדינה?

ארגון ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרת רווח הוא ישות משפטית שמוכרת גם בשם מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) וגם כ-NPO (ראשי תיבות של הביטוי Non Profit Organization). ארגונים אלה נהנים ממספר הטבות חשובות, שמאפשרות להן למלא את ייעודן בצורה האפקטיבית ביותר האפשרית. באופן טבעי ישנם קריטריונים מובחנים להכרה בארגון כמלכ"ר, וביניהם שימוש בנכסים ובהכנסות אם ישנן אך ורק לשם מימוש המטרה המוצהרת, וכן הימנעות מחלוקת כספים עודפים לבעלי העמותה או מנהלי הארגון אלא השקעתם בפעילות.

מהן המטרות של ארגונים ללא כוונת רווח?

ארגונים ללא כוונת רווח פועלים למען מטרות חברתיות שונות. כך לדוגמה מטרה של ארגון כזה יכולה להיות העצמת נשים בחברה הערבית באמצעות מתן כלים לפתיחת עסקים מקומיים. דוגמה נוספת היא הפעלת בית תמחוי על-מנת לספק מענה לנזקקים שחווים מצוקת רעב. עמותה שפועלת למען זכויות בעלי חיים יכולה לפעול גם היא תחת ההגדרה של ארגון ללא מטרות רווח, וגם בתחומי הדת, הספורט והתרבות ניתן למצוא לא מעט גופים מסוג זה.

הכללים החשבונאיים שחלים על ארגון ללא מטרות רווח

גם ארגון ללא מטרות רווח נדרש לציית לתקנות מס הכנסה הרלוונטיות עבורו, ובפרט להגיש דוחות כספיים בהתאם לתקן שנקרא תקן חשבונאות מספר 5.

בין הדוחות שאותם יש להגיש לרשם העמותות: מאזן, דוח פעילויות (המקבילה לדוח רווח והפסד של חברות מסחריות), דוח שינויים בהון העצמי, דוח תזרימי מזומנים ועוד. עוד כדאי לדעת שארגונים אלה מחויבים לשלם מס של השכר שהם משלמים לעובדים שלהם, ומצד שני פטורים מחובת גביית מע"מ על השירותים שהם מספקים או המוצרים שהם מוכרים.

למה כדאי לפעול תחת ההגדרה של מלכ"ר?

ארגונים ללא כוונת רווח זוכים כאמור להטבות שונות שמקלות עליהם לפעול למימוש המטרות. הסיבה לכך היא שהמדינה מכירה בתרומה החשובה שלהם ללכידות החברתית ובפרט לאוכלוסיות המוחלשות (ולמעשה בכך שהן ממלאות תפקידים שהמדינה הייתה אמורה לקחת על עצמה). דוגמה טובה לכך היא חלוקת מזון לנזקקים – פעילות שמקטינה את רמת אי הביטחון התזונתי בישראל. בנוסף קל יותר לגייס תרומות כשפועלים כמלכ"ר מוכר.

פרסום באתר